Zalmhaven Rotterdam

Momenteel wordt in Rotterdam hard gewerkt aan het project De Zalmhaven. Het betreft een nieuwbouwplan ontwikkeld door Zalmhaven C.V. met 475 woningen verdeeld over drie torens en enkele grondgebonden woningen. Onderdeel van het project is de realisatie van een 215 meter hoge woontoren. Dit wordt (voorlopig) de hoogste toren van de Benelux. Naast de hoge woontoren worden twee lagere torens met een hoogte van 70 m gerealiseerd op het terrein tussen de Gedempte Zalmhaven en de Houtlaan in het Scheepvaartkwartier, aan de voet van de Erasmusbrug.

De specifieke Rotterdamse geologie zorgt hierbij voor de nodige uitdagingen. Zo wordt de hoge woontoren gefundeerd op, voor Nederlandse begrippen, extreem lange palen van circa 70 meter. De praktische ervaringen met het installeren van palen met een dergelijke lengte zijn nog vrij beperkt. De geotechnische draagkracht en het vervormingsgedrag van de fundering diende vooraf uiteraard wel nauwkeurig te worden bepaald. Hiervoor werd naast de bij ons beschikbare ervaring met vergelijkbare projecten ook uitgebreid gebruik gemaakt van 3D eindige elementen berekeningen.

Voor de lagere torens en woningen worden normale paallengtes van circa 25 m toegepast. Door de aanwezigheid van samendrukbare lagen onder het paalpuntniveau treedt consolidatiezetting op, die uitstraalt naar de omgeving en ook hiervoor dienen speciale analyses te worden uitgevoerd.

Geobest B.V. heeft in opdracht van Zalmhaven C.V. de funderingsadviezen voor alle onderdelen van het totale plan opgesteld. Hierbij is in het precontractuele stadium intensief samen gewerkt met Zonneveld Ingenieurs B.V. die in deze fase als hoofdconstructeur bij het project betrokken was.

Door onze specifieke kennis van het uitvoeringsproces van funderingstechnieken te koppelen aan state of the art berekeningsmethodes is een economisch verantwoord funderingsontwerp uitgewerkt, waarbij de uitvoeringsrisico’s niet uit het oog verloren zijn. De fundering wordt niet geheid, maar geboord, omdat de palen circa 70 meter de grond in moeten. De overlast door trillingen en geluid voor de omgeving wordt door te boren ook geminimaliseerd.

Na de contractvorming tussen Zalmhaven C.V. en hoofdaannemer BAM Bouw en Techniek – Grote Projecten is het geotechnisch ontwerp verder tot in detail uitgewerkt en is het vervormingsgedrag van de funderingen en de invloed hiervan op de omgeving nauwkeurig berekend. In dit stadium is het ontwerp tevens beoordeeld door een onafhankelijke derde partij, waarbij is bevestigd dat de eerder gekozen paalafmetingen en de berekende vervormingen correct waren. Ter bevestiging van de uitvoerbaarheid en kwaliteit van de fundering is begin 2018 door de leverancier Verstraeten B.V. met goed resultaat een proefpaal geïnstalleerd.

In oktober 2018 is  de leverancier gestart met het aanbrengen van ca. 160 Tubex palen diameter 950 mm met een lengte van ca. 70 m voor de hoogbouw. In januari 2019 is gebr. Van ’t Hek gestart met het aanbrengen van Hekpalen voor de overige bouwdelen. Gedurende de volledige uitvoering van de funderingen is Geobest betrokken gebleven als adviseur voor de hoofdaannemer om de uitvoeringsgegevens van de leverancier te beoordelen. Hierdoor was het mogelijk om adequaat te acteren op waargenomen afwijkingen.

Inmiddels zijn alle palen voor de hoogbouw en de overige bouwdelen volgens planning geïnstalleerd, zonder noemenswaardige uitvoeringsproblemen. Inmiddels is de 2,5 m dikke massieve funderingsplaat voor de Hoogbouw gestort en zullen binnenkort de eerste contouren van het nieuwe icoon zichtbaar worden in de skyline van de stad. De overige bouwdelen vorderen ook volgens planning. De oplevering van het project staat gepland voor eind 2021.