Onderwijs en Cultuur Centrum Den Haag

Op een beeldbepalende plek naast het stadhuis van Den Haag komt het Onderwijs- en Cultuurcentrum (OCC). Het project wordt gerealiseerd door bouwcombinatie Cadanz v.o.f. (Boele & van Eesteren en Visser & Smit Bouw) en wordt gebouwd op de voormalige locatie van het Lucent Danstheater, dr. Anton Philipszaal en het ministerie van Justitie.

Het nieuwe gebouw wordt circa 70 meter hoog. Bijzonder aan het project is dat de fundatie van het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd door de vloeren van de bestaande kelders, die in de nieuwe situatie opnieuw als parkeergarage zullen worden ingericht. Omdat de kelders zich onder de grondwaterstand bevinden vraagt dit om speciale oplossingen om de funderingen te kunnen realiseren. Deze uitdaging wordt nog groter door het open karakter van het gebouw, waarbij lokaal zeer hoge concentraties van belastingen dienen te worden opgenomen in de fundering. De belastingen worden gedragen door een combinatie van Leka palen en diepwandbaretten.

Aronsohn Raadgevend Ingenieurs verzorgt het constructief ontwerp van het gebouw. Het geotechnisch ontwerp van de funderingen is in handen van Fugro. De funderingen worden uitgevoerd door Volker Staal en Funderingen B.V.

De rol die Geobest B.V. vervult in dit project is uniek. Door onze specifieke kennis van de ingezette uitvoeringstechnieken zijn wij in staat om de samenwerking tussen constructeur, hoofdaannemer, geotechnisch adviseur en funderingsbedrijf te optimaliseren, waardoor inmiddels significante optimalisaties zijn gerealiseerd in het funderingsontwerp, maar ook in de constructie van het gebouw.

Geobest B.V. is voor de projectorganisatie van Cadanz het eerste aanspreekpunt voor alle vraagstukken die te maken hebben met de uitvoering van de funderingen en adviseert over te nemen maatregelen of de te volgen strategie in het proces tussen de opdrachtgever en de bouwcombinatie (en diens adviseurs).

Nadat de fundering succesvol is uitgevoerd, is op 29 augustus 2018 de eerste iconische gevelkolom van het nieuwe onderwijs en cultuurcomplex (OCC) aan het Spui geplaatst.  Om de voortgang van het project te volgen, verwijzen wij u naar link: https://www.boele.nl/projectwebsites/onderwijs-en-cultuur-brcomplex/film. Naar verwachting is in 2021 het nieuwe onderwijs- en cultuurcentrum klaar. De foto’s zijn gemaakt door Martijn Beekman.